Aktualności


Najczęściej komentowane


Ostatnio komentowane

O kondycji przewozów towarowych dyskutowano podczas VI już Kongresu Kolejowego w Gdańsku. Na stan obecny tej kondycji składa się nie tylko infrastruktura, ale także gospodarka, która wymusza zmiany. Jedną z takich zmian jest chociażby ponowne przetasowanie struktury przewozów poszczególnych towarów. Czy jest szansa, że rynek przewozów w branży towarowej jednak

User’s Age is:

Leave a Reply

– W dowolnym momencie możemy zdecydować, które drogi będą płatne i jaka stawka będzie na nich obowiązywała – mówi Johan Schoups, dyrektor generalny ViaPass, instytucji publicznej, która odpowiada za pobór opłat drogowych w Belgii. Belgowie 1 kwietnia tego roku wprowadzili na swoich drogach system poboru opłat od pojazdów ważących ponad

User’s Age is:

Leave a Reply

Zapraszamy na VI Kongres Kolejowy 23 listopada 2016.   Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, Rafał Górski weźmie udział w panelu: „Przewozy towarowe – Polska w centrum szlaków transportowych na kontynencie euroazjatyckim. Pozycja przewoźników kolejowych a siła polskiej gospodarki.”   Zapraszamy do sali A na godz. 15:40 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ul.

User’s Age is:

Leave a Reply