Aktualności


Najczęściej komentowane


Ostatnio komentowane

Ekspertyza „Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju”:   „Przewidziane do realizacji badania objęły transport kolejowy, transport lotniczy oraz żeglugę śródlądową, jako trzy gałęzie transportu, dla których transport drogowy może (lub nawet musi) stanowić dopełnienie na tzw. ostatniej mili. Wśród respondentów ujęto jednak

User’s Age is:

Leave a Reply

O kondycji przewozów towarowych dyskutowano podczas VI już Kongresu Kolejowego w Gdańsku. Na stan obecny tej kondycji składa się nie tylko infrastruktura, ale także gospodarka, która wymusza zmiany. Jedną z takich zmian jest chociażby ponowne przetasowanie struktury przewozów poszczególnych towarów. Czy jest szansa, że rynek przewozów w branży towarowej jednak

User’s Age is:

Leave a Reply

– W dowolnym momencie możemy zdecydować, które drogi będą płatne i jaka stawka będzie na nich obowiązywała – mówi Johan Schoups, dyrektor generalny ViaPass, instytucji publicznej, która odpowiada za pobór opłat drogowych w Belgii. Belgowie 1 kwietnia tego roku wprowadzili na swoich drogach system poboru opłat od pojazdów ważących ponad

User’s Age is:

Leave a Reply