9 razy więcej przewozów tirami niż koleją? Strategia Rozwoju Transportu do 2030

  • logo tiry na tory pytajnik

Ministerstwo Infrastruktury 25 lutego w trakcie pierwszego  w tym roku posiedzenie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa przedstawiło „Strategię Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku”. Na swojej stronie Związek Zawodowy Maszynistów PKP w Jaworznie – Szczakowej publikuje notatkę ze spotkania.

Związek podkreśla w notatce, że było to pierwsze spotkanie Zespołu Trójstronnego od 26 lutego 2018 roku. Tematem spotkania było przede wszystkim zaprezentowanie przez ministerstwo „Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku”. Notatka krytycznie ocenia przedstawione perspektywy zrównoważonego rozwoju sektora transportu:

choć dokument w swojej treści mówi o tak zwanym zrównoważonym rozwoju międzygałęziowym tego sektora, to z ową równowagą ma niewiele wspólnego. Wystarczy wspomnieć, że mimo przewidywanych olbrzymich nakładów zarówno w sferze infrastrukturalnej, taborowej czy utrzymaniowej skutkiem tych działań wg strategii będzie wzrost przewozów transportem samochodowym prawie dziewięciokrotnie wyższy niż transportem kolejowym. Tak więc sławne hasło tiry na tory można włożyć między bajki.

Podobnie krytycznie notatka podsumowuje wpływ takiej strategii na emisyjność sektora:

W tym kontekście zawarte w w/w strategii zagadnienie emisyjności nie może być poważnie traktowane.

Tymczasem ograniczenie emisyjności transportu może być dla Polski wyzwaniem szczególnie w perspektywie dziesięciolecia, którego dotyczy Strategia (więcej: raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”). W latach 2020-2030 cel redukcji dla Polski z sektora obejmującego transport (non-ETS) wynosi -7% w odniesieniu do poziomu emisji w roku 2005.

Dodatkowo pozostaje przypomnieć, że realizacja idei „Tiry na tory” jest wpisana dosłownie w program Prawa i Sprawiedliwości (nasz artykuł na ten temat). Partii, która zwyciężyła ostanie wybory parlamentarne:

W dziedzinie kolejowych przewozów towarowych jako cel priorytetowy potraktujemy wdrażanie zasady „tiry na tory.

 

Pełna treść notatki na stronie Związku Zawodowego Maszynistów PKP w Jaworznie – Szczakowej.