Wyrok europejskiego trybunału to koniec polskich dróg

  • Kadr z programu

Ten wyrok praktycznie dotyczy wszystkich – podkreślił Krystian Kaźmierczyk z TV Republika w rozmowie z Rafałem Górskim, prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich, w programie „Ekonomia Raport” z 21 stycznia 2020.

Sprawa dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 roku, który stwierdza, że Polska naruszyła dyrektywę naciskową, która ustanawia m.in. maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Zdaniem ministerstwa, taki wyrok oznacza zgodę na poruszanie się po Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku do 11,5 tony na oś po drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania przez nie zezwoleń na przejazd.

To dopuszczenie najcięższych pojazdów do ruchu po drogach, które nie były zaprojektowane i wykonane na przyjęcie takich obciążeń.

Zachęcamy do przeczytania pełnej relacji z programu na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.