Chcemy cichszych pojazdów – zaapeluj do europosłów!


We wtorek wieczorem europosłowie będą dyskutować o hałasie z pojazdów, a we środę zagłosują w tej sprawie. Znajdują się po ogromną presją biznesu motoryzacyjnego, który dąży do osłabienia zaproponowanej regulacji. Pomóż podjąć dobrą decyzję swojemu europosłowi! Napisz lub zadzwoń do niego w tej sprawie!

Nad czym głosują posłowie?

Propozycję stanowiska Parlamentu Europejskiego przygotowała Komisja ds. Środowiska. Uważa ona, że limity hałasu dla poszczególnych typów pojazdów zaproponowane przez Komisję Europejską są OK, ale należy dać producentom trochę więcej czasu na dostosowanie swoich modeli. Jednak poseł-sprawozdawca tego tematu, czeski konserwatysta Miroslav Ouzky uważa, że należy znacznie osłabić tę regulację. W szczególności chce pozwolić pojazdom sportowym na większą hałaśliwość, ale też ciężarówkom (które są głównym źródem hałasu w Polsce) i autobusom. Nic dziwnego – jego kontakty z Porsche są chyba nazbyt bliskie, żeby zachować obiektywność. Jednakże dyskusja jest bardzo gorąca, a w głosowaniu będzie liczył się każdy głos.


Dlatego prosimy was o kontakt z europosłami z waszych okręgów. Czasu jest niewiele – dlatego prosimy o maile lub telefony do ich biur w Polsce lub w Strasbourgu, gdzie odbędzie się głosowanie. Adresy mailowe są poniżej. Telefony w Polsce są na ich polskich stronach internetowych, w Strasbourgu – na stronie PE.


Poniżej proponowana treść emaila. Zachęcamy do modyfikowania treści i wspominania również o drogach w waszej okolicy!


Szanowna Pani Posłanko/Szanowny Panie Pośle

Ponad 40% Europejczyków jest narażona na hałas drogowy o poziomie uznawanym przez Światową Organizację Zdrowia za szkodliwy. Zanieczyszczenie hałasem jest wiązane z ponad 50 tysiącami śmiertelnych zawałów rocznie. Według niedawnego Eurobarometru, ponad połowa z nas uważa, że hałas poważnie wpływa na nasze zdrowie.


Jest prosty i skuteczny sposób ulżenia cierpiącym z powodu hałasu – uczynić pojazdy cichszymi. Aby nowa ciężarówka spełniała normy proponowane przez parlamentarną Komisję ds. Środowiska (ENVI), wystarczy dodatkowe 500 euro. Niektóre nowe ciężarówki już teraz spełniają te normy.


Zmniejszenie hałasu z pojazdów o zaledwie trzy decybele jest odczuwane jako obniżenie natężenia ruchu o połowę, a zyski zdrowotne są trzydziestokrotnie wyższe niż koszty. Ostrzejsze standardy hałasu będą kosztować tylko 15 euro `na jedną chronioną osobą, podczas gdy ochrona jednej osoby ekranami akustycznymi kosztuje 1800 euro.


W tym tygodniu Parlament będzie zmieniał standardy emisji hałasu po raz pierwszy od dwudziestu lat. To szansa nie tylko na poprawę jakości naszego życia, ale też oszczędności w budżetach naszych gmin, powiatów i województw, z których finansowane są kosztowne środki walki z hałasem. Wzywam do poparcia nowych norm i sprzeciwienie się wszelkim osłabiającym je poprawkom w stosunku do raportu Komisji ds. Środowiska (ENVI).


Proszę o głos za cichszą, zdrowszą Polską i  Europą.


Woj.  pomorskie: Tadeusz Cymański Jan Kozłowski Jarosław Wałęsa

Woj. kujawsko-pomorskie: Ryszard Czarnecki Janusz Zemke Tadeusz Zwiefka

Woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie: Jacek Kurski, Krzysztof Lisek

Warszawa: Danuta Huebner Michał Kamiński Wojciech Olejniczak Rafał Trzaskowski Paweł Zalewski

Woj. mazowieckie: Adam Bielan Jolanta Hibner Jarosław Kalinowski

Woj. łódzkie: Jacek Saryusz-Wolski Joanna Skrzydlewska Janusz Wojciechowski

Woj. wielkopolskie: Andrzej Grzyb Sidonia Jędrzejewska Filip Kaczmarek Marek Siwiec Konrad Szymański

Woj. lubelskie:  Lena Kolarska-Bobińska Mirosław Piotrowski

Woj. podkarpackie: Elżbieta Łukacijewska Tomasz Poręba

Woj. małopolskie i świętokrzyskie: Paweł Kowal Joanna Senyszyn Czesław Siekierski Bogusław Sonik Róża Thun Jacek Włosowicz Zbigniew Ziobro

Woj. śląskie: Jerzy Buzek Adam Gierek Małgorzata Handzlik Bogdan Marcinkiewicz Jan Olbrycht

Woj. dolnośląskie i opolskie: Piotr Borys Danuta Jazłowiecka Lidia Geringer de Oedenberg Ryszard Legutko Jacek Protasiewicz

Woj. zachodniopomorskie i lubuskie: Marek Gróbarczyk Bogusław Liberadzki <a href="slawomir.nitras@europarl.europa.eu „>Sławomir Nitras Artur Zasada