Parlament Europejski skazuje Europejczyków na hałas


Życie milionów Europejczyków zatruje zwiększenie hałasu z pojazdów. Parlament Europejski zagłosował dziś za osłabieniem norm hałasu dla samochodów sportowych i ciężarówek. „To wielkie rozczarowanie” – mówi Wojciech Makowski z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), członka sieci „Transport & Environment”. „Ponownie wzywamy państwa członkowskie do zaostrzenia norm hałasu, co doprowadzi do cichszych dróg i ulic, a co za tym idzie zdrowszych miast”.


Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę Miroslava Ouzkiego i poparte w głosowaniu doprowadzą do obniżenia standardów dla niektórych pojazdów, które zostały wprowadzone dwadzieścia lat temu. Samochody sportowe będą mogły stać się znacznie głośniejsze, a ciężarówki będą mogły być tak hałaśliwe jak obecnie.  Cécile Toubeau z Transport & Environment: „Dzisiejsze głosowanie było szansą na cichsze miasta, która zdarza się raz na dziesięciolecia”. Odwraca ono pozytywny wynik głosowania w Komisji ds. Środowiska i pokazuje, że europosłowie bardziej obawiają się panicznej reakcji branży motoryzacyjnej niż pogorszenia zdrowia swoich mieszkańców. W konsekwencji europejskie drogi staną się głośniejsze.” Polscy posłowie partii rządzących zagłosowali za pozostawieniem norm hałasu z ciężarówek na obecnym poziomie pomimo rekomendacji Ministerstwa Transportu, aby je zaostrzyć.


Ograniczenie hałasu jest koniecznie dla naszego zdrowia. Według WHO, ponad 40 procent Europejczyków jest narażona na hałas, który jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Proponowane przez Komisję Europejską ograniczenie hałasu o 4 decybele byłoby odczuwane jako obniżenie wielkości ruchu o ponad połowę.


„Hałaśliwe pojazdy skazują nas na stawianie jeszcze większej ilości ekranów, za które zapłacimy wszyscy. W Polsce niezbędne jest również uporządkowanie norm hałasu na poziomie krajowym i umożliwienie odpowiednim służbom, w szczególności policji drogowej łatwe mierzenie hałasu i karanie kierowców zbyt głośnych pojazdów.” – dodaje Wojciech Makowski.


Kampania „Tiry na tory” nie składa jednak broni. „Wraz z Ligą Walki z Hałasem zajmiemy się bałaganem w ochronie przed hałasem w Polsce. Obowiązujące w Polsce rozporządzenie z 2002 daje ciężarówkom o kilkanaście decybeli więcej niż europejskie normy dotyczące pojazdów nowych. Te wymagania byłyby odpowiednie w początkach motoryzacji, a nie po stu latach postępu technicznego w budowie pojazdów” – mówi Wojciech Makowski.


Jak  głosował Twój europoseł?

Źle: BIELAN, BORYS, BRATKOWSKI, BUZEK, CZARNECKI, GRZYB, GRÓBARCZYK, HANDZLIK, HIBNER, HUEBNER, JĘDRZEJEWSKA, KACZMAREK, KALINOWSKI, KAMIŃSKI, KOLARSKA-BOBIŃSKA, KOWAL, KOZŁOWSKI, KURSKI, LEGUTKO, LISEK, ŁUKACIJEWSKA, MARCINKIEWICZ, MIGALSKI, NITRAS, OLBRYCHT, PIOTROWSKI, PORĘBA, PROTASIEWICZ, SARYUSZ-WOLSKI, SKRZYDLEWSKA, SZYMAŃSKI, THUN UND HOHENSTEIN, TRZASKOWSKI, WAŁĘSA, WOJCIECHOWSKI, WŁOSOWICZ, ZASADA, ZIOBRO, ZWIEFKA.


Dobrze: GERINGER de OEDENBERG, OLEJNICZAK, SENYSZYN, SIWIEC.


Trudno ocenić: LIBERADZKI, ZEMKE (najpierw głosowali przeciwko szkodliwym poprawkom, ale potem jednak poparli przyjęcie popsutej poprawkami rezolucji), SIEKIERSKI (najpierw głosował przeciwko szkodliwym poprawkom, potem nie wziął udział w głosowaniu nad całością rezolucji)


Zobacz szczegółowe wyniki głosowań (VoteWatch)