MIB rozważa różne modele wsparcia dla przewoźników towarowych


Polska chce przeznaczyć około miliarda złotych na rozwój transportu intermodalnego.

Poza budową terminali intermodalnych, wsparcie będzie przeznaczone również na zakup i modernizację taboru. Zaplanowano też pieniądze na bocznice i inną infrastrukturę dostępową.

MIB myśli też o innych możliwościach wsparcia transportu intermodalnego. Jednym z pomysłów jest np. obniżka stawek dostępu do infrastruktury dla przedsiębiorców wykonujących ten rodzaj przewozów.

Więcej…