INSPRO sygnatariuszem listu ponad 20 organizacji do przewodniczącego Komisji Europejskiej


Standardy w zakresie wydajności paliwowej pojazdów ciężarowych w Europie przyczyniłyby się do zaoszczędzenia miliardów dla podmiotów gospodarczych, doprowadziłyby do obniżenia cen dóbr, służyłyby ochronie przyrody i byłyby potężnym zastrzykiem dla wzmocnienia niezależności energetycznej. Ponad 20 globalnych marek, przedsiębiorstw logistycznych włącznie z IKEA, DB Schenker i Deutsche Post DHL oraz organizacji ekologicznych, przekazuje ten komunikat przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Jeanowi Claude’owi Junckerowi.
Monitorowanie emisji CO2 w ciężarówkach nie wystarczy, by dać impuls do stworzenia rynku dla bardziej wydajnych paliwowo ciężarówek w Europie. Tak oświadczyli w liście, wzywającym do ustanowienia standardów obowiązujących po roku 2020, które zmniejszą emisję spalin i zużycie paliwa nowych samochodów ciężarowych.

 

Transport drogowy obecnie odpowiada za 1/5 całkowitej emisji CO2 w Europie. Podczas gdy ciężarówki stanowią mniej niż 5% wszystkich pojazdów poruszających się na drogach, to są one odpowiedzialne za 25% zużycia paliw i emisji spalin przez branżę drogową. Według w/w przedsiębiorstw oraz organizacji sprostanie celom klimatycznym założonym do 2030 r. oraz stanowiącym jeszcze większe wyzwanie postanowieniom porozumienia klimatycznego z Paryża, będzie wymagało jeszcze większego zaangażowania ze strony branży ciężarowej.

 

Bart Vandewaetere, specjalista Nestle ds. relacji z instytucjami europejskimi:
„Niezależnie od już osiągniętych redukcji, Nestle, wspólnie ze swoimi dostawcami, pracuje nad zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych o kolejne 10% do roku 2020 (w porównaniu do 2014). Uzyskujemy to poprzez zwiększanie efektywności, optymalizację tras przewozów, unikanie pustych przewozów oraz użycie maksymalnej zdolności przewozowej pojazdów. Zwiększenie efektywności paliwowej samochodów ciężarowych da branży transportowej konieczny impuls do dalszego zmniejszenia ogólnej emisji CO2 po roku 2020, gdy większość innych opcji będzie już w pełni wykorzystana.”

 

Koszt roczny paliwa dla ciągnika siodłowego to około 35.000 EUR – jest on przerzucany na klienta w formie droższych dóbr. Zdając sobie sprawę, że można osiągnąć 35% wzrost wydajności paliwowej dla pojazdów ciężarowych, to takie rozwiązania przyczyniłyby się do oszczędności rzędu 10.000 EUR rocznie na ciężarówkę, a tym samym spowodowałoby spadek emisji węglowodorów o 37 milionów ton rocznie do 2030.

 

Ewald Kaiser, dyrektor generalny DB Schenker Region Europe:
„Polityczne ramy prawne powinny zapewnić zbilansowane zachęty dla najistotniejszych graczy, by stymulować innowacje.”

 

Wiliam Todts, z federacji na rzecz zrównoważonego transportu Transport&Environment (T&E) powiedział: „Komisarz Canete stwierdził, że standardy emisji CO2 dla ciężarówek są niezbędne i ma rację. Więcej paliwowo wydajnych ciągników siodłowych przyniesie oszczędności firmom przewozowym, rozkręci gospodarkę i poprawi ochronę środowiska. Komisja Junckera musi wyłożyć pieniądze i zacząć opracowywać projekt ambitnej propozycji dla wdrożenia standardów paliwowych dla pojazdów ciężarowych”.

 

Piotr Skubisz z INSPRO, organizacji zrzeszonej w federacji T&E:
„Temat ustanowienia standardów spalania (tym samym emisji CO2) dla samochodów ciężarowych nie jest w Polsce obecny w debacie publicznej.
Szerokie grono organizacji podpisanych pod listem pokazuje, jak ten problem jest istotny, jak bardzo potrzebuje rozwiązań. Istotne jest to, że organizacje o przeciwstawnych czasem interesach jednoczą się w tym apelu. Pokazuje to, jak rozwiązania pro-środowiskowe są jednocześnie efektywne ekonomicznie. Dlatego Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) również jest sygnatariuszem listu.
Flota transportowa Polski jest jedną z największych w Unii – tym bardziej powinniśmy być zainteresowani wspieraniem postulowanych rozwiązań.
Wprowadzenie standardów pozwoli ograniczyć koszty przewoźników – obecnie około 30% przeznaczają na paliwo. Efektem wprowadzenia norm będzie zmniejszenie tych wydatków, a tym samym, spadnie cena przewożonych towarów. Zatem odczują to klienci w czasie codziennych zakupów, w przyszłości płacąc mniej za dostarczenie towaru na półkę sklepu.
Pozwoli to również ograniczyć Polskie emisje transportu drogowego, który odpowiada w naszym kraju niemal za całość emisji pochodzących z transportu.”

 

Przypisy:
[1] List został podpisany przez: Transport & Environment, IKEA, Nestlé, DB Schenker, Philips, Mercadona, Deutsche Post DHL, Kingfisher, Colruyt, the Price of Wales’s Corporate Leaders Group, Smart Freight Centre, TIP Trailer Services, Heathrow Airport, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Quercus, , INSPRO, Koalicja Klimatyczna, Unifeeder, 2Celsius, Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP), Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodovários de Mercadorias (ANTRAM), and Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
[2] Ciągnika siodłowy z przyczepą zużywa średnio 34.5l /100km, przy przebiegu 120,000km/rok, płacąc 0,9 €/litr
[3] European Commission, Impact Assessment accompanying the Strategy for Reducing Heavy-Duty Vehicles Fuel Consumption and CO2 Emissions, 2014, str. 37

 

 

Komunikat prasowy INSPRO