Transport intermodalny w Polsce – niewykorzystany potencjał


Udział transportu intermodalnego w rynku kolejowym jest w Polsce nadal niski, a rozwój tego typu usług przebiega stosunkowo wolno. Na ten stan rzeczy składają się problemy infrastrukturalne jak i organizacyjne.
 
Transport intermodalny wykonał w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. tylko 7,32 proc. pracy przewozowej kolei towarowej w Polsce. Jest to niewielki wzrost w stosunku do 2014 r. kiedy odsetek ten wyniósł 6,79 proc. – poinformował Urząd Transportu Kolejowego.
 
Eksperci wskazują na różne przyczyny umiarkowanego rozwoju rynku usług intermodalnych w naszym kraju. Z raportu sporządzonego przez zespół ekspertów pod kierownictwem Dariusza Stefańskiego na zlecenie Rady ds. Transportu Intermodalnego wynika że, można wyróżnić dwie kategorie barier w rozwoju usług intermodalnych w Polsce: legislacyjne i infrastrukturalne.
 
– Zastosowanie tych samych (kolejowych) zasad w stosunku do przewozów intermodalnych znacznie utrudnia (a czasami wręcz uniemożliwia) skuteczną rynkową konkurencję tych przewozów z transportem drogowym na długich dystansach – stwierdza w raporcie Dariusz Stefański
 
Stawka kolejowa za pociągokilometr wynosi w Polsce 4,2 euro podczas gdy w Niemczech jest to 3,03 euro a w Holandii 3 euro. Z kolei opłaty za dostęp do autostrad są w Polsce niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Równocześnie stan infrastruktury kolejowej jest w Polsce gorszy niż w Niemczech czy Holandii. W efekcie transport intermodalny jest u nas mniej konkurencyjny niż w tych krajach.
 
 Więcej…