Technologie transportu intermodalnego – analiza techniczno-ekonomiczna


Zapraszamy do lektury opracowania naszego współpracownika, Piotra Pierzaka (Uniwerstytet Łódzki) i Michała Zięby (Politechnika Wrocławska) pt. Technologie transportu intermodalnego – analiza techniczno-ekonomiczna. Autor zwięźle przedstawia w niej tematykę transportu intermodalnego, który promuje kampania „Tiry na tory”. Tekst pozwala usystematyzować wiedzę – dowiecie się z niego, jak duży może być kontener, co to nadwozie wymienne, oraz technologie Modalohr i Cargobeamer. Tekst porusza też kwestię kosztów zewnętrznych – nieuwzględnianych w rachunkowości kosztów zniszczeń środowiska i wypadków, które w przypadku transportu kolejowego i drogowego kształtują się zgoła odmiennie.

Dowiecie się również, dlaczego w Polsce jest to wciąż mało opłacalne i kto o tym decyduje;-)

Pobierz analizę