Monitorujemy polityków, pomagamy społecznościom


Z końcem 2011 roku zakończyła się dwuletnia kampania społeczna „Tiry na tory”. Nadal jednak działamy na rzecz wprowadzenia tej zasady w polskiej polityce transportowej.


W roku 2012 Federacja Zielonych Grupa Krakowska oraz Instytut Spraw Obywatelskich będą wspólnie realizować projekt „Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.”


Projekt ma na celu wsparcie społeczności szczególnie doświadczane ciężkim ruchem drogowym, a także monitoring obietnic wyborczych w zakresie transportu.


Będziemy pracować z dziesięcioma społecznościami, oferując im szkolenia i porady, które pomogą włączyć się w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym i podjąć działania na rzecz zmniejszenia problemów związanych z ruchem ciężarówek. Pod koniec roku wydamy zestaw wywiadów z przedstawicielami tych społeczności, a także poradnik dla osób znajdujących się w takiej sytuacji.


W ramach monitoringu obietnic wyborczych sprawdzimy, jak partie realizują obietnice z programów wyborczych oraz odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy komitetom w sierpniu 2011 roku. Będziemy też sprawdzać, jakie działania podejmują parlamentarzyści, którzy odpowiedzieli na pytania o politykę transportową sformułowane przez kampanię „Tiry na tory” w serwisie MamPrawoWiedziec.pl


Nowy projekt jest finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ustanowionego w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wartość projektu wynosi 207610 zł. Kwota współfinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wynosi 186849 zł. Partnerem merytorycznym jest szwajcarska organizacja Alpen-Initiative, która doprowadziła do wpisania zasady tranzytu towarów przez Alpy koleją do tamtejszej konstytucji.


Nowy projekt będzie wykorzystywał i rozwijał serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tirynatory.pl


Osoby ze społeczności doświadczanych ruchem tirów, które podejmują lub chciałyby podjąć działania w tej sprawie, prosimy o kontakt na adres:  makowski (at) inspro.org.pl, tel. 519 300 635.