Rynkowa potrzeba zwiększenia udziału kolei w przewozach?


Raport PwC Polska oszacował rozmiar​ deficytu kierowców zawodowych w Polsce w 2015 r.  na… 100.000-110.000!

Czy realia rynkowe nie wskazują na potrzebę zwiększenia udziału kolei w przewozach?

 

Raport PwC Polska „Rynek pracy kierowców w Polsce.”