VI Kongres Kolejowy – bierzemy udział i zapraszamy!

  • VI Kongres Kolejowy

Zapraszamy na VI Kongres Kolejowy 23 listopada 2016.

 

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, Rafał Górski weźmie udział w panelu:
„Przewozy towarowe – Polska w centrum szlaków transportowych na kontynencie euroazjatyckim. Pozycja przewoźników kolejowych a siła polskiej gospodarki.”

 

Zapraszamy do sali A na godz. 15:40 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1, Gdańsk.

 

Szczegółowy rogram panelu.