Przewozy intermodalne. Kolej notuje najlepszy wynik w historii


Komisja Europejska chce, żeby do 2050 r. połowa ładunków była przewożona koleją lub transportem wodnym. Polska jest daleko od spełnienia tych wytycznych. Coś się jednak zmienia. Przewozy intermodalne właśnie zanotowały najlepszy rok w historii.

Ignacy Góra, prezes UTK: […] inaczej wyglądała sytuacja w przewozach towarowych. Tutaj wynik z 2016 roku jest prawie taki jak w 2015 roku. Utrzymała się minimalna tendencja spadkowa, jeśli chodzi o masę towarów. Kolej przewiozła w ubiegłym roku 222,2 mln ton. Jest jednak coś co może cieszyć – duży rozwój transportu intermodalnego. Widać też, że popularniejsze stają się trasy krajowe w przewozach intermodalnych.

Czy jest szansa, żeby to zmienić?

Takie działania są cały czas podejmowane między innymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które zagwarantowało w umowie z PKP PLK ulgę intermodalną. Na polskiej sieci kolejowej obowiązuje obecnie 25-proc. ulga w opłatach za dostęp do infrastruktury dla przewozów intermodalnych. Stoję na stanowisku, że taka ulga powinna być gwarantowana w perspektywie kilkuletniej, a przy planowaniu budżetów należy uwzględniać stały wzrost przewozów intermodalnych. Stabilna polityka wsparcia jest ważna dla dalszego rozwoju transportu towarów koleją. Działania promujące transport intermodalny są priorytetem, ponieważ realnie może on wpłynąć na odciążenie dróg. Tańszy transport koleją to więcej kontenerów przewiezionych pociągami. Oznacza to mniej ciężarówek na drogach. A skutek tego może być tylko jeden – zmniejszenia ruchu na drogach, czyli większe bezpieczeństwo dla kierowców. Do tego należy dodać pozytywny skutek w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dlatego warto promować transport kolejowy i robić wszystko by zwiększała się atrakcyjność kolei – nie tylko transportu intermodalnego.

 

Więcej na Money.pl