Minister Andrzej Adamczyk popiera „Tiry na tory” – rozmowa w TVP Info


Poniżej wybór cytatów z programu INFObiznes w TVP Info z dnia 23.03.2016, w którym uczestniczył Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.
 
W nawiasach podany orientacyjny czas wypowiedzi.
 
 
[3.30 – 4.00]
Minister: Kiedy zrealizujemy bardzo ambitny projekt inwestycyjny […] wydatkujemy w sposób właściwy i w odpowiednim czasie 67 mld zł, więc w 2023 powinniśmy mieć te główne szlaki kolejowe – nie tylko towarowe, ale i osobowe, bo trzeba pamiętać o tym, że polska kolej to nie tylko przewóz osób, to także nerw gospodarki. To także transport towarowy.
 
[4.20]
Redaktor: Ja sobie myślę, że koleje to jest taki wyznacznik cywilizacyjny państwa. […] i tak sobie myślę, że te najbardziej rozwinięte kraje, gospodarki stawiają koleje jako swoją wizytówkę. U nas odwrotnie było przez lata.
 
[4.50-5.40]
M: „No tak, gdyby spojrzeć na udział przewozów towarowych […] zdecydowanie przeważa transport drogowy, powoduje to wszystkie te kłopoty, o których wiemy nie tylko destrukcje, zniszczenie dróg, ale także wzrost niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatory, konieczność budowy nowych dróg.
 
Dzisiaj musimy realizować tę politykę przenoszenia tego głównego ciężaru właśnie na szlaki kolejowe. Rozwinięte gospodarki […] opierają się na dobrym systemie transportu kolejowego. To jest nasz cel, to jest cel naszego rządu.
 
[5.50]
R: […] mówię o takim projekcie […] słynne „Tiry na tory” i myślę sobie o tym, ile osób by dzisiaj żyło, gdyby nie wypadki spowodowane przez transport tirów, transport kołowy po polskich drogach. Niebywały w skali Europy, bo jak pojedziemy do Niemiec, czy pojedziemy do Czech, czy pojedziemy do dowolnego kraju, nigdzie nie ma tylu tirów na drogach, co w Polsce.
 
M: Ależ oczywiście, że tak. Jak jesteśmy przy tych wskaźnikach dotyczących wypadków drogowych, zdarzeń, kolizji – to jest ogrom nieszczęść. To jest ogrom bólu, rozpaczy, ale także i wymierne […] straty dla gospodarki narodowej. Otóż w 2014 roku bilans, koszty wszystkich zdarzeń drogowych to […] 48 mld zł, to olbrzymie pieniądze, to bez mała 3% PKB.
 
[6.50]
R: Chciałby Pan te „Tiry na torach” zobaczyć?
 
M: Ależ oczywiście, że tak. Chcielibyśmy realizować – mówię tu o polityce rządu, o polityce mojego stronnictwa, mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości – chcielibyśmy realizować ten model transportu intermodalnego. „Tiry na tory” – te tiry nie muszą rozjeżdżać naszych dróg, te tiry […] można przewozić za pomocą specjalistycznych wagonów.
 
R: Szczególnie tranzyt np. z Rosji do Niemiec.
 
 
 
Pełen wywiad – INFObiznes TVP Info