Relacja ze spotkania dla mieszkańców gminy Poraj25 lipca w Masłońskich kampania „Tiry na tory” wraz z radną gminy Poraj – Anną Zagrobą zorganizowali spotkanie informacyjne dotyczące problemów  na drodze wojewódzkiej 791 w powiecie myszkowskim. Spotkanie było reakcją na docierające do nas głosy mieszkańców powiatu myszkowskiego, którzy na co dzień cierpią przez wzmożony ruch samochodów ciężarowych (hałas, niszczenie nawierzchni drogi oraz pobliskich jej domów wynikające z ruchu przeciążonych tirów, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu itd.). Mieszkańcy sami zmierzyli natężenie ruchu ciężarówek – z nich obserwacji wynika,  że codziennie z drogi korzysta około tysiąca ciężarówek.

Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej – obecni byli mieszkańcy kilku pobliskich miejscowości m.in. Masłońskich, Poraja, Osin, Żarek-Letniska. Zgromadzeni w sali konferencyjnej masłońskiego pensjonatu byli świadkami burzliwej debaty. Obecni na niej było także urzędnicy i decydenci (Naczelnik Wydziału Komunikacji UM w Myszkowie – Zdzisław Ucieklak, Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UG w Poraju – Mariusz Musialik), przedstawiciele lokalnych mediów, a także zamieszkali w okolicy kierowcy ciężarówek. W sumie obecnych było około 30 osób.

Dyskutowano głównie o możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa na DW 791. Można by tego dokonać przy okazji realizowanej obecnie modernizacji tej drogi.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zawiązała się grupa inicjatywna, która reprezentując interesy mieszkańców będzie monitorować sytuację komunikacyjną regionu, naciskać na decydentów odpowiedzialnych za politykę transportową ws. wprowadzenie możliwych zmian (np. zmniejszenie prędkości poruszających się tirów, zamontowanie wagi pojazdów lub chociaż przygotowanie miejsca ważenia dla Inspekcji Transportu Drogowego, czasowy zakaz poruszania się tirów po drodze i inne), przygotowywać i wysyłać pisma do odpowiednich urzędów itd. Pierwsza konkretna obietnica padła na spotkaniu z ust Mariusza Musialika – zobowiązał on się sprawdzić możliwość wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu pojazdów o najwyższym nacisku na osie.