Petycja

Petycja do Prezesa Rady Ministrów RP

 

Domagamy się przyjęcia, jako zasady i celu polskiej polityki transportowej, że tranzyt towarów przez Polskę będzie odbywał się przy użyciu kolei (tzw. transport kombinowany), co znajduje swój wyraz w haśle „Tiry na tory”.


***

Jesteśmy świadomymi obywatelami – przejawia się to nie tylko w tym, że idziemy do urn, aby wybrać władze, ale także w naszych oczekiwaniach, prośbach i żądaniach wobec wybranych władz.

 

Nie chcemy oderwanych od rzeczywistości obietnic, chcemy konkretnych działań i ich efektów.

 

Dlatego po raz kolejny domagamy się, by TIR-y jeździły w Polsce koleją. Wiemy, że wiąże się to ze zmianą priorytetów polityki transportowej, jednak efekty wprowadzenia transportu kombinowanego na szeroką skalę w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Republice Czeskiej przekonały nas, że warto tego dokonać.

 

Bo warto, by nasze drogi były bezpieczniejsze, bez zderzeń samochodów osobowych z ciężarowymi, bez setek dziur i kolein.

 

Bo warto, by powietrze było czystsze, miasta cichsze, a my – zdrowsi.

 

Bo nie chcemy, żeby nasze, budżetowe pieniądze pokrywały szkody spowodowane przez prywatne TIR-y.

 

Zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie muszą one dojechać do określonego punktu w mieście, bo np. zaopatrują lokalne firmy. Jednak niech przejadą drogą odcinek o długości 50, a nie 500 km.

 

Wierzymy, że tym razem polski rząd zareaguje na naszą petycję, bo przecież jego misją jest m.in. realizowanie polityki transportowej przyjaznej ludziom i środowisku.