ZNPK: Jakie wyzwania dla nowej wladzy?


– Wyzwaniem dla nowego ministra będzie z pewnością wyrównanie szans kolei i dróg, co jest zagadnieniem wielowarstwowym – pisze Michał Litwin reprezentujący Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych.
 
Po pierwsze – trzeba obniżyć stawki dla kolei tak, by wyrównać przeciętny koszt dostępu do infrastruktury kolejowej i drogowej. W tym celu być może trzeba będzie zmienić formę prawną zarządcy infrastruktury ze spółki prawa handlowego na agendę rządową, podobną do GDDKiA.
 
Zadaniem zarówno pilnym, jak i bardzo ważnym jest dokończenie programu modernizacji polskiej sieci kolejowej. Trzeba to zrobić zarówno sprawnie, jak i mądrze. Poprzez sprawność rozumiem dopilnowanie – każdym, możliwym dla ministra i polityka rządzącej partii sposobem – by nowa ekipa dotrzymywała harmonogramów i uniknęła takich wpadek jak wieloletnie opóźnienia na trasach Kraków-Katowice czy Warszawa-Radom.
 
Trzeba też pilnie uregulować kwestię opłat za trasy objazdowe. Nie może być tak, że przewoźnik jadący objazdem z winy PKP PLK musi ponosić nie tylko zwiększone koszty paliwa czy pracy personelu, lecz również płacić więcej za dostęp do torów. Prowadzi to do paradoksu, że PLK-ce wręcz może opłacać się kierować pociągi na objazdy.
 
Kilka lat temu PKP SA rozważała likwidację ok. połowy polskiej sieci kolejowej. Tymczasem pierwsze co należy zlikwidować, to… PKP SA. Należy przenieść nadzór nad spółkami bezpośrednio do ministerstw, gdyż obecna struktura nadzoru jest zbyt skomplikowana i nie spełnia swojej roli.
 
 
Więcej…