Zanieczyszczający płaci? Gigantyczne koszty transportu w UE


Całkowite koszty zewnętrzne transportu w 28 krajach Unii Europejskiej wynoszą równowartość około 1 biliona euro rocznie, co odpowiada prawie 7 proc. ich łącznego PKB. Koszty te rozkładają się nierównomiernie, a ich ciężar rzadko spada na tych, którzy je generują, jak np. firmy zanieczyszczające środowisko. Komisja Europejska chce to zmienić.

Na koszty zewnętrzne transportu składają się m.in. koszty wynikające z emisji CO2 i innych spalin, hałasu, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a także z powodu zatorów związanych chociażby z wypadkami.

Największy udział – ok. ¾ łącznych – ma transport drogowy, który ponosi je jednak tylko w małej części.

Więcej – artykuł WNP.