Zagłosuj na Lokomotywy Rynku Kolejowego 2017! Zagłosuj na Jakuba!


W kategorii „Promotor Kolei” warto oddać głos na Jakuba Majewskiego, prezesa zaprzyjaźnionej fundacji ProKolej.

Jak piszą organizatorzy, Jakub jest „nominowany za konsekwentne wspieranie polskiej kolei w różnych obszarach takich jak rozwój połączeń, obniżanie kosztów dostępu dla przewoźników czy przemyślanego inwestowania w poprawę parametrów infrastruktury.”

 

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) wspólnie z Jakubem promuje transport intermodalny – ideę „Tiry na tory” oraz LepszyTransport.pl – przeczytajcie manifest „My Pasażerowie”.

 

ProKolej jest również sygnatariuszem listu otwartego INSPRO do wicepremiera Morawieckiego o rozszerzenie systemu opłat drogowych viaTOLL dla samochodów ciężarowych oraz wprowadzenia dla nich norm emisyjnych i paliwowych. Jak tę sprawę komentuje Jakub?

 

„Koszty budowy dróg i remontów ponosi skarb państwa. Potem z infrastruktury korzystają nie tylko polscy przedsiębiorcy, lecz także w dużej mierze wschodni przewoźnicy tranzytowi, na przykład na trasie z Białorusi na Zachód. Ten ruch ma marginalny wkład do naszej gospodarki.”

 

Kolej na kolej, kolej na Ciebie! Czas na głosowanie – do 28 sierpnia.

Zagłosuj teraz!