Unijna perspektywa 2014-2020 – spotkanie dla transportowych NGOs


Z okazji trwającego programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zbliżającego się Kongresu Ruchów Miejskich (12-14 października 2012 w Łodzi), CEE Bankwatch Network oraz Polska Zielona Sieć we współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji zainteresowanych tematyką zrównoważonego transportu na warsztat poświęcony wypracowaniu stanowiska nt. funduszy europejskich 2014-2020 na rzecz zrównoważonego transportu w Polsce.

 

 

 

Teremin spotkania: 12 października, 12.00 – 17.00

 

Miejsce spotkania: Łódź, ul. Pomorska 39 (Miejski Punkt Kultury Prexer UŁ)

 

Ramowy przebieg spotkania (szczegółowa agenda również zostanie przekazana zainteresowanym osobom – zostanie dopasowana do liczby zgłaszających się osób):

  • Przedstawienie aktualnej sytuacji w sektorze zrównowazonych środków transportu w kontekście funduszy UE na lata 2007-2013
  • Przedstawienie przebiegu prac oraz bieżących ustaleń pomiędzy Polską a Komisją Europejską w zakresie programowania funduszy na 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki transportowej
  • Zebranie informacji, wniosków i postulatów od uczestników warsztatu i dyskusja nad nimi
  • Próba zebrania wniosków z dyskusji we wstępne stanowisko (które następnie zostanie dopracowane przez zainteresowane osoby pod koordynacją CEE Bankwatch Network i przekazane chętnym uczestnikom do konsultacji)

Po dopracowaniu w gronie zainteresowanych osób wypracowane stanowisko zostanie przedstawione przez CEE

Bankwatch Network decydentom na szczeblu krajowym oraz razem z innymi stanowiskami krajów Środkowej i Wschodniej Europy – decydentom w Brukseli.

 

Spotkanie odbędzie się bezpośrednio przez II Kongresem Ruchów Miejskich w Łodzi. Kongres to nieformalna koalicja osób i organizacji zaangażowanych w politykę miejską. Syntetyczną wizją kierunku zmian tej polityki są „Tezy o mieście”, wypracowane podczas pierwszego Kongresu. II Kongres zaopiniuje założenia Krajowej Polityki Miejskiej, przedstawione w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jedna z dziesięciu grup roboczych Kongresu zajmie się zrównoważonym transportem. Kongres rozpocznie się 12 października wieczorem i potrwa do niedzieli 14 października.

 

Na warsztat i Kongres obowiązują odrębne rejestracje. Zachęcamy jednak do połączenia uczestnictwa w obu wydarzeniach. Mamy nadzieję, że ich efektem będzie odrodzenie sieci organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu w Polsce.

 

Rejestracja na warsztat: emailem na adres patrycja.romaniuk (at) bankwatch.org – zachęcamy do wcześniejszego kontaktu (również telefonicznego – Patrycja Romaniuk, krajowy koordynator ds. Funduszy UE, CEE Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć) także w kwestiach merytorycznych, aby lepiej i efektywniej poruszyć je podczas warsztatu.

 

Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników warsztatu – decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczne środki finansowe. Szczegóły refundacji zostaną uzgodnione z chętnymi uczestnikami.

 

Akredytacja na Kongres została już zamknięta.

 

CEE Bankwatch Network jest międzynarodową siecią organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej, które monitorują działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy UE pod kątem ich efektywności oraz oddziaływania na środowisko. W Polsce CEE Bankwatch Network reprezentowana jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zieloną Sieć.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Siećzrzesza organizacje ekologiczne w największych miastach Polski działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, tworzenia mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenia wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspierania ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) rozwija, kształtuje i promuje postawy obywatelskie. Specjalizuje się w mobilizacji i edukacji obywatelskiej. Prowadzi kampanię na rzecz przeniesienia tranzytu towarów na kolej “Tiry na tory” oraz serwis o zrównoważonym transporcie miejskim miastowruchu.pl. Jest członkiem europejskiej federacji Transport & Environment.