Transport intermodalny koleją pobił właśnie rekord


W 2017 roku kolej w Polsce przewiozła 14,7 mln ton ładunków intermodalnych, czyli o blisko 15 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii tego segmentu rynku – podał Urząd Transportu Kolejowego. Największy udział miała spółka PKP Cargo.

Z opublikowanych 2 marca danych UTK wynika, że w zeszłym roku masa ładunków w transporcie intermodalnym (wykorzystującym więcej niż jeden rodzaj transportu, przy wykorzystaniu jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera – PAP) wzrosła o blisko 2 mln ton w porównaniu do 2016 roku (za logistyka.wnp.pl).

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy – informuje PKP Cargo.