Średnia prędkość pociągów towarowych – nowe dane UTK


Do 25 km/h wzrosła prędkość handlowa pociągów towarowych w 2017 r. Jest ona jednak nadal niska w porównaniu z innymi krajami, co wpływa negatywnie na konkurencyjność transportu kolejowego.
A poprawa w 2017 r. wynika m.in. ze wzrostu przewozów intermodalnych, których średnia prędkość to ok. 30 km/h.

UTK uzyskał od członków IRG-Rail dane o średniej prędkości handlowej pociągów towarowych w ich krajach w 2016 r. Otrzymane informacje pokazują, że prędkość pociągów towarowych w Polsce jest dużo niższa niż w krajach, w których przewozy międzynarodowe pełnią znaczącą rolę.

UTK analizuje również prędkości rozkładowe w transporcie towarowym. W 2017 r. , podobnie jak rok wcześniej prędkość ta wyniosła w Polsce 31 km/h. Średnia prędkość rozkładowa jest więc w Polsce wyższa od handlowej o ok. 6 km/h, co pokazuje że rzeczywisty czas przejazdu jest wyraźnie dłuższy od zakładanego. W Holandii i na Litwie średnia prędkość handlowa nie jest niższa od rozkładowej. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęto osiągnięcie średniej prędkości kursowania pociągów towarowych w roku 2020 na poziomie 40 km/h.

Źródło: UTK