Petycja

Szanowny Panie Premierze,


Domagamy się zatrzymania i unieważnienia programu likwidacji linii kolejowych, forsowanego przez PKP SA. Linie kolejowe to dobro narodowe. Żądamy ich rozwijania i poprawy ich stanu do europejskich standardów prędkości.


***

 

Realizacja tego krótkowzrocznego i nieodpowiedzialnego pomysłu przyniesie ogromne straty. Odetnie kolejne zakłady przemysłowe od kolei, wprowadzając miliony ton ładunków na drogi, a także utrudni wymianę towarową z sąsiadami (np. Zagórz-Łupków w kierunku Słowacji, Żagań-Bienów-Lubsko stanowiąca element najkrótszego połączenia Śląska z Niemcami). Stoi to w oczywistej sprzeczności z polską i europejską polityką transportową.


Ponadto odetnie od kolei kolejne obszary cenne przyrodniczo i turystycznie (np. linie Rabka Zdrój-Nowy Sącz, biegnąca przez Mazury linia Czerwonka-Orzysz, Sławno-Darłowo).


Za całkowicie niewiarygodne uznajemy zapewnienia, że likwidacja tych linii, na których praktycznie nie ma pracowników, przyniesie jakiekolwiek oszczędności. Wręcz przeciwnie; ich zamknięcie spowoduje spadek ruchu, a więc przychodów na pozostałych liniach. Zarządcy dróg – GDDKiA i samorządy – stracą miliony na remontach dróg jeszcze szybciej rozjeżdżanych przez tiry.


Nasze stanowisko wynika z obywatelskiej dbałości o kolej jako dobro wspólne nas wszystkich.