Poseł Godson pyta o kolej


Poseł John Abraham Godson na naszą prośbę zgłosił zestaw interpelacji dotyczących kolei. W pierwszej z nich pisał: „Zwracam się do Pani Ministra w sprawie zaniedbań w infrastrukturze kolejowej, które doprowadziły do przewagi transportu drogowego nad kolejowym, wręcz do zmniejszenia ilości przewozów kolejowych, obniżenia jego prędkości handlowej, przy jednoczesnym wzroście ceny tegoż transportu kolejowego i obniżeniu jakości usług.

Dziwi także fakt, że mimo obserwacji wzrostu cen paliwa, mimo iż znane są także problemy zagrożeń powodowanych przez tiry, a wynikających ze wzmożonego ruchu na drogach i zanieczyszczenie środowiska, nie podejmuje się żadnych starań w kwestii naprawy sytuacji w transporcie kolejowym. Istniejąca w Polsce infrastruktura kolejowa mogłaby po modernizacji odciążyć znacznie drogi, zmniejszyć negatywne skutki zewnętrzne powodowane przez transport drogowy.

Dlatego też, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie: W jaki sposób i kiedy można zacząć wdrażać instrumenty realizujące i promujące transport kolejowy?”

Wiceminister Andrzej Massel odpowiedział: „Ministerstwo Infrastruktury wspiera wszystkie działania mające na celu poprawę funkcjonowania transportu kolejowego, w tym również transportu intermodalnego”. Pytanie jednak, czy należy wspierać wszystkie, czy tylko te prowadzące do konkretnych, mierzalnych efektów? Całość odpowiedzi na interpelację – tutaj.

Posłowi serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematem.