Polskie koleje przewożą coraz mniej towarów. Jest cała lista powodów


W 2015 roku kolej w Polsce przewiozła mniej towarów niż rok wcześniej. Malejąca tendencja zaznacza się od wielu lat, chociaż w Unii Europejskiej trwa renesans tego środka transportu.
 
Unijne zalecenia mówią zresztą o przeniesieniu na tory znacznej części przewozów towarowych do 2030 roku, żeby zwiększyć konkurencyjność europejskiej gospodarki i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.
 
─ Jeśli spełnione są odpowiednie standardy i zapewniona infrastruktura, kolej może być dużo bardziej ekonomicznym środkiem transportu niż TIR-y, mówi Karol Trammer, redaktor dwumiesięcznika „Z biegiem szyn”, ekspert w sprawach kolei.
 
─ Generalnym problemem polskich kolei jest ograniczenie sieci – mówi Karol Trammer.
Jak podkreśla, Polska jest liderem w demontażu sieci kolejowej, od 1990 r. zlikwidowała jedną czwartą torów.
 
Koleją można przewozić wszystko – w coraz powszechniejszym dziś na świecie transporcie intermodalnym wykorzystuje się kontenery, które pasują na statek, pociągi i na TIR-y.
 
 
Więcej: Polskie Radio