Polska przeciwko megaciężarówkom


Wielokrotnie apelowaliśmy do Ministerstwa Transportu, aby dało odpór megaciężarówkom. Udało się!


Minister Andrzej Massel przesłał nam robocze stanowisko Polski dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w tej sprawie. Polska zamierza sprzeciwiać się wprowadzeniu dłuższych i cięższych ciężarówek. Polska nie wierzy, że są one w stanie przynieść jakieś pozytywne efekty ekologiczne. Tymczasem adaptacja infrastruktury byłaby kosztowna. Polska będzie również sprzeciwiać się propozycjom dopuszczenia megaciężarówek w chętnych krajach, gdyż mogłoby to doprowadzić do omijania Polski i polskich portów.

Dowiedz się więcej o zagrożeniach związanych z megaciężarówkami