Polacy zdecydowanie za koleją


Kolejna fala badań opinii wykonana w ramach kampanii „Tiry na tory” potwierdza zaniepokojenie Polaków nadmiernym ruchem ciężarówek. Polacy chcą też za bardziej równomiernych nakładów na kolej i drogi niż w ostatnich latach.


Według 87 procent badanych idea „tiry na tory” jest Polsce potrzebna (według 51% zdecydowanie, a 36% raczej potrzebna). Tylko 6% badanych stwierdza, że jest to „zdecydowanie” lub „raczej niepotrzebna” idea. 91% badanych uważa, że ciężarówki zagrażają stanowi dróg. 76% Polaków uważa, że ciężarówki przeszkadzają innym kierowcom. Propozycja finansowania transportu kombinowanego z budżetu państwa niezmiennie popierana jest przez ponad połowę respondentów (53%).


Kampania została zauważona. W pierwszym badaniu w marcu 2010 roku hasło to było znane 34 procentom badanych, w ostatnim zaś 55 procent respondentów potwierdziło, że się z nią zetknęło. Wśród osób regularnie kierujących samochodem z kampanią zetknęło się aż 63 procent badanych.


W badaniu padło także pytanie o ocenę rozważanej przez Komisję Europejską propozycji dopuszczenia ruchu tzw. megaciężarówek (to znaczy powiększenia dopuszczalnej masy ciężarówki z 40 do 60 ton i dopuszczalnej długości z 18 do 25 metrów). Podobnie jak mieszkańcy innych krajów europejskich, Polacy podchodzą sceptycznie do pomysłu wprowadzenia tych kolosów na drogi. 69% badanych wyraziło swój sprzeciw. Propozycję skłonnych jest poprzeć tylko 14% badanych. Niestety nie jest znane oficjalne stanowisko władz Polski wobec tej propozycji  – list kampanii „Tiry na tory” „utknął” w Departamencie Transportu Drogowego MI. Natomiast 2/3 respondentów popiera wprowadzenie w życie zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, to znaczy pokrywanie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury, a także wypadków i szkód ekologicznych przez przewoźników drogowych i kolejowych.


Preferencje dotyczące nakładów na transport drogowy i kolejowy po raz kolejny okazały się bardzo odległe od rzeczywistego wydatkowania środków w ostatnich latach (oscylującego wokół 85% na drogi i 15% na kolej). 40% ankietowanych uważa proponowany przez EU podział środków (60% na drogi, 40% na kolej) za właściwy, a 41% uważa, że powinniśmy wydawać na kolej jeszcze więcej niż proponowane przez UE dwie piąte.


Badanie przeprowadziła agencja badawcza Inquiry Market Research w dniach 12-20 października (sondaż internetowy, N=529). Pełen raport, obejmujący także poprzednie trzy fale badania: