PKP S.A. integrują branżę logistyczną, podpisując porozumienie z dziesięcioma operatorami logistycznymi

  • pkp s.a. logo

Podpisany dokument z firmami zajmującymi się działalnością logistyczną zakłada m.in. wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód, północ – południe Europy oraz z Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki. Są to główne założenia, ale nie wszystkie.

Uroczyste podpisanie Porozumienia Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. to również obustronne współdziałanie na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych.

Sygnatariusze porozumienia chcą ponadto wzajemnie promować się wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych.

Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej są: Euroterminal Sławków, Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polskie Koleje Państwowe SA, Śląskie Centrum Logistyki, Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto, Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Porozumienie ma charakter otwarty, zatem mogą do niego przystępować kolejne podmioty. PKP S.A. podejmują się roli integratora logistycznego i zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy.

Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży i zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granica jako bramy ze wschodu do Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w udostępnionym przez PKP S.A. komunikacie prasowym.

Podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego w siedzibie spółki, prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński mówił, że „rozwój transportu jest jedną z ważniejszych rzeczy, o którą trzeba dziś dbać”. „Nie można zatem działać tylko jednosegmentowo” – podkreślił.

Dziś wspieranie rozwoju transportu intermodalnego jest obowiązkiem każdego, kto myśli życzliwie o usługowej funkcji transportu dla Państwa – powiedział Mamiński.

Dodał, że jest przekonany, iż „to porozumienie jest początkiem wielkiego projektu” oraz, że wierzy, iż „najdalej za kilkanaście miesięcy będzie można mówić nie tylko o współpracy już istniejących operatorów i terminali przeładunkowych i centrów logistycznych”, ale również „o projektowaniu nowych miejsc na mapie Polski, które dziś są pod tym względem dziewicze”.

Jak zaznaczył prezes Mamiński: PKP posiadają odpowiednie grunty, a firmy logistyczne posiadają niezbędne kompetencje, by zwiększyć rolę transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych.

Członek Zarządu PKP S.A., Mirosław Antonowicz dodał, że podjęta inicjatywa wpisuje się w strategię odpowiedzialnego rozwoju oraz zaznaczył, że nieruchomości, które posiada spółka są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji. „Dlatego kierujemy ofertę zarówno do dużych międzynarodowych firm, jak i krajowych partnerów z szeroko rozumianego rynku TSL – powiedział. – Oferujemy tereny o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, zlokalizowane np. w sąsiedztwie głównych linii kolejowych, portów morskich, przejść granicznych, dużych aglomeracji, ale też w niezurbanizowanych częściach Polskich, dających duży potencjał rozwojowy” – dodał.

Dotychczas PKP SA podpisały listy intencyjne w sprawie realizacji projektów logistycznych z Pocztą Polską, Portem Gdynia, miastem Rybnik, Wielkopolskim Centrum Logistycznym i Miastem Konin.

 

Źródło: (Centrum Prasowe PAP)