PKP PLK połączy swoje spółki utrzymaniowe


PKP PLK liczą, że jedno duże przedsiębiorstwo będzie mogło efektywniej eksploatować sprzęt. – Chcemy, by spółka mogła lepiej wykorzystywać posiadany potencjał, by posiadane maszyny były w pełni zagospodarowane – argumentuje Mirosław Siemieniec i dodaje, że kolejnym atutem tego rozwiązania ma być możliwość kupna materiałów i maszyn po niższych cenach. – Pozwoli to lepiej i taniej realizować kontrakty
 
Podniesienie jakości usług i obniżenie cen ma z kolei przełożyć się na zwiększenie portfela zamówień. – Zasoby kadrowe spółek zostaną wykorzystane dzięki nowym kontraktom i tym samym zwiększonym przerobom – zapewnia.
 
Pomysł połączenia czterech funkcjonujących do tej pory osobno przedsiębiorstw oparty jest na dotychczasowych doświadczeniach zarządcy infrastruktury.
PLK zmieniła swoją strukturę, która jest teraz bardziej efektywna. Koszty spółki są mniejsze, co udało się osiągnąć bez zmniejszania zakresu działalności.
Więcej…