Nawiązaliśmy współpracę z WAT-em


Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy oficjalną współpracę z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.

Kilkukrotne wizyty i rozmowy z zespołem kierowanym przez prof. dra hab. inż. Tadeusza Niezgodę zaowocowały nawiązaniem współpracy polegającej na wzajemnej promocji i wymianie know-how.

Naukowcy z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej są projektantami nowatorskiej platformy kolejowej do przewozu naczep samochodowych.

Do opracowanego przez Zespół wagonu obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna, następnie projekt wkroczy w fazę rozwoju i badania rozwiązania oraz niekomercyjnego wdrażania.