Możliwa ulga intermodalna w kolejnych latach


Resort infrastruktury zamierza wspierać przenoszenie transportu towarów z dróg na koleje. W tym celu oprócz inwestycji w infrastrukturę rozważa się także kontynuowanie ulgi intermodalnej.
 
Polityka transportowa państwa, potwierdzona w zapisach Strategii Rozwoju Transportu zakłada dążenie do stworzenia warunków sprzyjających przenoszeniu przewozów z dróg na kolej, w szczególności na odległości powyżej 300 km. Rząd odnosi te działania do każdej formy transportu kolejowego, a nie wyłącznie transportu intermodalnego. Za najważniejszą barierę ministerstwo infrastruktury uważa obecnie stan techniczny sieci kolejowej.
 
Działania rządu skupiają zatem na modernizacji infrastruktury kolejowej. Ponad to planowane jest wsparcie rozbudowy sieci terminali intermodalnych
 
Raport przygotowany na zlecenie Rady ds. Transportu Intermodalnego powołanej przy ministerstwie ds. transportu z inicjatywy INSPRO, stwierdził że jedną z barier rozwoju transportu multimodalnego wykorzystującego pociągi, jest wysoki koszt dostępu do infrastruktury kolejowej w porównaniu do opłat za jazdę autostradami. Z tego powodu w Polsce bardziej opłaca się przewozić kontenery ciężarówkami. Zespół ekspertów zaleca wprowadzenie porównywalnych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej i drogowej dla przewozu jednostki intermodalnej przy porównywalnych parametrach ruchu.
 
Resort infrastruktury zdaje sobie sprawę, że przewoźnicy drogowi są bardziej konkurencyjni niż transport intermodalny wykorzystujący koleje. Powodem są niższe koszty dostępu do infrastruktury drogowej.
Taka sytuacja utrudnia realizację strategii zakładającej przenoszenie przewozu towarów z dróg na kolej. Dlatego rozważany jest pomysł kontynuowania przyznawania taryfowej „ulgi intermodalnej”.
 

Więcej…