Minister tworzy radę ds. realizacji idei „tiry na tory”


11 grudnia Minister Transportu opublikował zarządzenie ws. powołania Rady ds. transportu intermodalnego – czyli praktycznej realizacji idei „tiry na tory”. Do powołania takiej rady wezwaliśmy składając podpisy pod petycją „Tiry na tory” w kwietniu tego roku.


Rada ma między innymi zdefiniować główne przeszkody w rozwoju transportu intermodalnego, opiniować projekty dokumentów opracowywanych i wdrażanych przez Ministerstwo oraz wskazywanie dobrych praktyk dla rozwoju transportu intermodalnego.


W Radzie pracować będą przedstawiciele PKP S.A., Instytutu Kolejnictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP CARGO S.A., Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO (animatora kampanii „Tiry na tory”), PCC Intermodal S. A., Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o., Związku Niezależnych Przewoź ników Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.


Pierwsze spotkanie Rady ma odbyć się na początku nowego roku.


Zobacz zarządzenie Ministra