Konferencja strategiczna „Kolej 2040” – 7 czerwca 2018


Fundacja „Pro Kolej” wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi zapraszają na konferencję „Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży”. Spotkanie środowiska kolejowego, połączone z prezentacją scenariuszy i koncepcji rozwoju transportu będzie okazją do szerszej debaty o perspektywach dla sektora. Merytoryczna dyskusja i płynące z niej wnioski wzbogacą również prace nową Strategią Rozwoju Transportu.

Wszystkich zainteresowanych otwartą dyskusją o perspektywach i długookresowej wizji rozwoju kolei w Polsce zapraszamy 7 czerwca 2018 na godzinę 10:00 do West Station, na Al. Jerozolimskie 142A w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: www.kolej2040.pl