Komisja Europejska krytykuje Polskę za dyskryminowanie kolei.


Komisja Europejska krytykuje Polskę za zaniedbania w modernzacji kolei oraz za preferowanie transportu drogowego. Mimo inwestycji współfinansowanych przez UE, funkcjonowanie transportu kolejowego jest nadal niezadowalające ze względu na ograniczenia ruchu oraz zdegradowaną infrastrukturę – stwierdza „Sprawozdanie krajowe – Polska 2016 r.” przygotowane przez Komisję Europejską.
 
KE wylicza słabości polskich kolei: średnia prędkość handlowa pociągów towarowych przemieszczających się po polskiej sieci kolejowej wynosi 27 km/h (2015 r.) i jest znacznie niższa niż w krajach sąsiednich; transport kolejowy w dużej mierze nie jest w stanie skutecznie konkurować z transportem drogowym, którego infrastruktura bardzo poprawiła się jakościowo i ilościowo w latach 2004–2015.
 
wykres1
 
W obowiązujących krajowych programach transportowych zdaniem KE widać ciągły brak równowagi w zakresie rozwoju transportu kolejowego i drogowego. W przyjętym niedawno Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 na budowę dróg przeznaczono około 40 mld euro, natomiast w Krajowym Programie Kolejowym na lata 2014–2023 na inwestycje kolejowe przeznaczono tylko około 16 mld euro.
 
Komisja Europejska zwraca też uwagę na odmienną konstrukcję prawną organów zarządzających kolejami i drogami, co przyczynia się do trudności sektora kolejowego w uzyskiwaniu państwowych gwarancji finansowych oraz elastyczności niezbędnej do finansowania projektów kolejowych, co również ma negatywny wpływ na równe traktowanie różnych środków transportu.
 
Więcej…
 
Pełen tekst „Sprawozdanie krajowe – Polska 2016 r.”