Kolej wyda środki unijne czy nie?


Maria Wasiak powtórnie zapewniła wczoraj w Polskim Radiu, że wszystkie środki unijne na kolej zostaną wydane. Jednak niedawno Komisja Europejska przyznała, że wydano niewiele ponad połowę pieniędzy. Czy ta obietnica jest zatem możliwa do spełnienia?
 
Adrian Furgalski, przewodniczący Railway Business Forum powiedział na Kongresie Kolejowym, że w dziedzinie kolei kończąca się perspektywa na lata 2007-2013 nie została wykorzystana. Trzy miliardy złotych i aż 45 procent projektów zostało przesuniętych na kolejną perspektywę. Furgalski stwierdził, że niedawne obietnice minister Wasiak, że „kolej nie straci ani jednego euro”, są niemożliwe do zrealizowania.
 
W odpowiedzi na stwierdzenie Adriana Furgalskiego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przysłało wyjaśnienia: – Procedurze fazowania poddanych zostało 9 z 85 projektów kolejowych realizowanych w latach 2007-2013. Mechanizm fazowania inwestycji infrastrukturalnych o dużym poziomie skomplikowania jest standardową procedurą dopuszczoną przez Komisję Europejską i wykorzystywaną przez wiele krajów UE. Należy podkreślić, że fazowanie projektów oznacza ich podział pomiędzy dwie perspektywy finansowe, nie zaś całkowite przesunięcie z perspektywy 2007-2013 do okresu programowania 2014-2020 – napisał rzecznik Piotr Popa.
 
Mechanizm fazowania w innych krajach dotyczy inwestycji, które od początku uznano za zbyt skomplikowane do wykonania w ciągu unijnej siedmiolatki, a nie ratowania stosunkowo prostych inwestycji, z których wykonaniem nie wyrobił się beneficjent. Z punktu widzenia KE nie ma interesu w dalszym ułatwianiu Polsce wydawania środków. Stąd troska wielu ekspertów oraz „Rynku Kolejowego” o los środków unijnych wydaje się uzasadniony.
 
Więcej…