Jak przenieść towary na kolej? Kandydaci odpowiadają


W ramach kwestionariusza mamprawowiedziec.pl kandydaci na parlamentarzystów mogą odpowiedzieć na kilka pytań diagnozujących poglądy dotyczące rozwoju infrastruktury. Kampania „Tiry na tory” współpracowała przy ich opracowywaniu.


Kandydaci, którzy zadeklarują chęć zajęcia się infrastrukturą mogą wybrać – czy celem rozwoju infrastruktury powinien być przede wszystkim rozwój dróg, czy kolei? W kolejnym pytaniu kandydaci proszeni są, który ze środków przenoszenia transportu z dróg na kolej jest najskuteczniejszy – zachowanie unijnej proporcji 60/40 w inwestycjach, Wprowadzenie wyższych opłat za korzystanie z dróg i obniżenie stawek dostępu do torów, czy też prywatyzacja kolei?


Serwis mamprawowiedziec.pl zajmuje się zbieraniem poglądów kandydatów już od 2005 roku – podejmując decyzję wyborczą można więc przejrzeć odpowiedzi kandydata z przeszłości, a także zapoznać się ze sposobem głosowania kandydata w kluczowych głosowaniach mijającej kadencji.


Jako wyborcy, również możemy wypełnić pytania ankietę – a następnie poszukać kandydatów, których odpowiedzi w interesującej nas dziedzinie są zgodne z naszymi w swoim okręgu wyborczym.


Treść tegorocznego kwestionariusza jest rezultatem współpracy Stowarzyszenia 61 z szesnastoma innymi organizacjami o różnorodnych zainteresowaniach. W 33-stronicowym kwestionariuszu jest grupa pytań obowiązkowych, natomiast pozostałe wyświetlają się kandydatom w zależności od tego, które tematy zgłoszą jakie te, którymi chcieliby się zająć w przyszłym parlamencie.