Jak podtrzymać rozwój transportu intermodalnego?


Jak informuje WNP.pl w transporcie intermodalnym upatruje się szansy podtrzymania wzrostu przewozów kolejowych. Pomóc może wprowadzenie rozbudowanego systemu zachęt dla operatorów transportu intermodalnego. Trzeba jednak usunąć wąskie gardła na liniach kolejowych i podwoić liczbę nowoczesnych terminali kontenerowych.

– Brażna tranportu intermodalnego zwraca uwagę na wciąż aktualną potrzebę specjalnego traktowania tego rodzaju przewozów.
– Wśród pomysłów jest stworzenie stałej opłaty za kontenerokilometr, czyli rozwiązania podobnego do wspólnego biletu.
– Innym sposobem wprowadzenia preferencji dla intermodalu na kolei jest większe obniżenie kosztów dostępu do torów.

Wśród pomysłów pojawia się – postulowane przez Tiry na tory – utworzenia odrębnego departamentu transportu intermodalnego w Ministerstwo Infrastruktury.

Dzięki uporowi i nieustępliwości naszych działań udało się doprowadzić do powołania Rady ds. Transportu Intermodalnego. Wracaliśmy do tematu prac rady lub utworzenia departamentu wielokrotnie m.in. w trakcie spotkań w Ministerstwie.

Cały artykuł: WNP.pl