„Gazeta Wyborcza” o spotkaniu kampanii w Olsztynie