Fundusze z projektów kolejowych przesuwane są na inne przedsięwzięcia.


Corina Creţu, unijna komisarz ds. polityki regionalnej: od początku perspektywy 2007-2013 do września 2015 r. Polska wykorzystała 61% środków na kolej.
Ustępująca minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak: „To bardzo mylna informacja”.
Maria Wasiak nie wspomniała o tym, że ministerstwo dokonuje przesunięć kolejnych funduszy z projektów kolejowych na inwestycje poza koleją.” – pisze Karol Trammer w nowym numerze „Z Biegiem Szyn”
 
Przekonania polskiego rządu nie podzielają zewnętrzni eksperci, którzy kolej określają jako najbardziej problematyczny obszar wykorzystania funduszy unijnych. W raporcie Business Centre Club „Stan wykorzystania funduszy europejskich” z 20 października 2015 r. czytamy, że „najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy realizacji priorytetu VII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który w zdecydowanej części dotyczy transportu kolejowego”.
 
Maria Wasiak na falach eteru słowem nie wspomniała o tym, że ministerstwo dokonuje przesunięć kolejnych funduszy z projektów kolejowych na projekty z zakresu transportu publicznego w największych aglomeracjach.
Środki, które miały trafić na projekty kolejowe, przeznaczane są na refinansowanie inwestycji poza koleją.
 
Refinansowanie polega na zwiększaniu dofinansowania unijnego do już zrealizowanych projektów. W tym przypadku dzięki pieniądzom przesuniętym z projektów kolejowych samorządy lokalne odzyskują część wkładu własnego i odzyskane środki mogą przeznaczyć na inne potrzeby.
Refinansowanie to zabieg ratunkowy, który na celu ma uchronienie możliwie największej puli unijnych funduszy
 
Kolejnym zabiegiem stosowanym w odniesieniu do opóźnionych inwestycji kolejowych jest fazowanie projektów. To operacja polegająca na ograniczeniu realizowanego przedsięwzięcia tylko do tych etapów, co do których jest pewność, że zostaną sfinalizowane przed końcem 2015 r. Etapy zagrożone opóźnieniami przesuwa się natomiast do kolejnej unijnej perspektywy finansowej. Dzięki takiemu podziałowi projektu, spółka PKP PLK unika groźby utraty środków przeznaczonych na realizację całego zadania.
 
Więcej w najnowszym wydaniu „Z Biegiem Szyn”
 
 
W tym numerze również:
 
Czas rewitalizacji
Jak rewitalizacje uratowały kolej przed utratą dużej części funduszy unijnych
 
Ominąć modernizację
Najpierw zapewnienie tras objazdowych i dopiero wtedy początek prac modernizacyjnych na magistralach – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe