ELSA Łódź – konferencja nt rozwoju i bezpieczeństwa transportu – Łódź 6-7 grudnia


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Transportowej.

Celem Konferencji jest ukazanie bieżących problemów transportu, perspektyw rozwoju i bezpieczeństwa. Referaty wygłoszą m.in.:
Wojciech Makowski – Kampania „Tiry na Tory”
Adam Hoszman – Szkoła Główna Handlowa, Katedra Transportu
dr Anna Rzetelska – Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
Tomasz Bużałek – Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu
Sławomir Suliński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.

Szczegóły i zapisy pod adresem http://www.konferencjatransportowa.pl/