Czym wozimy? Niewielki spadek na kolei, duży w żegludze. Spory wzrost w transporcie lotniczym


Aż o 10 proc. wzrosła ilość ładunków przewiezionych w ubiegłym roku transportem lotniczym. Wzrosty odnotowano także w transporcie samochodowym i we flocie morskiej. Nieduży spadek odnotował towarowy transport kolejowy, dużo mniej ładunków w 2016 roku przewieźliśmy korzystając z żeglugi śródlądowej.

 

Liderem wciąż jest transport samochodowy, w poprzednim roku odnotował kolejny wzrost. Dynamicznie do przodu idzie transport ładunków drogą lotniczą, największe spadki dotyczą natomiast żeglugi śródlądowej.
 

Spada też kolej, ale rośnie znaczenie intermodalu. W 2016 roku przewieziono o 28,8% kontenerów więcej niż w 2015 r. Tu większy wzrost dotyczy przewozów w komunikacji krajowej. Masa przewiezionych ładunków w kontenerach była większa o prawie 24% w stosunku do roku poprzedniego. Udział masy ładunków transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewiezionej transportem kolejowym wyniósł 5,74%. To o ponad 1 proc. więcej niż w roku poprzedzającym.
 

Więcej – RynekInfrastruktury.pl