Coraz trudnej ciąć koszty w transporcie

  • Jerry Huddleston (CC BY 2.0)

Redukcji kosztów może sprzyjać zwiększanie ładowności pojazdów. Europejskie prawo ogranicza stosowanie wielkich ciężarówek, ale kolej planuje działanie Marathon, które ma polegać na tworzeniu gigantycznych składów towarowych.

 

Pierwszy taki skład, łączący trzy pociągi, przewożące towary z Niemiec do Hiszpanii, stworzono w 2014 r. we Francji. Efektywność mierzącego 1524 metry zestawu, który ważył 4026 ton, była duża. Koszty tonokilometra zredukowano aż o 40 proc., a całego transportu o 30 proc. Zmniejszono też zużycie energii o 5 proc. w stosunku do tradycyjnego transportu.

 

Wiecej – PulsBiznesu.pl