„Biała Księga – Kolejowy transport towarowy 2015” – do pobrania.


Publikacja ta jest ważna także z punktu widzenia przyszłości przewozów towarowych, zwłaszcza w kontekście zaplanowanych przez PKP PLK inwestycji. Zastanawiamy się, dlaczego przewozy kolejowe są wciąż mało konkurencyjne w stosunku do transportu drogowego.
Przykład? Spróbujmy wysłać 40 kontenerów z Katowic do Gdańska. Okaże się, że ich przewóz po drogach będzie kosztować dwa razy mniej niż przewóz koleją. W Białej Księdze zastanawiamy się jakich narzędzi użyć, aby ten stosunek zmienić – mówił podczas prezentacji Adrian Furgalski, prezes RBF.
 
W BK KTT 2015 wskazane jest wiele konkretnych przykładów problemów i trudności, a nawet patologii w istniejącym systemie transportu kolejowego. Uwzględniono także zjawiska pozytywne i dobre praktyki stanowiące inspirację dla kolejnych usprawnień. W wielu przypadkach zawarte są też wskazania działań służących naprawie istniejącego stanu i umożliwieniu faktycznego wdrożenia w życie zasad zrównoważonego rozwoju transportu.
Więcej…