Barroso: nie będzie reinterpretacji zakazu ruchu megaciężarówek


Dyrektywa na temat limitów wag i wymiarów ciężarówek nie może być jednostronnie reinterpretowana przez Komisję – napisał przewodniczący KE José Manuel Barroso w liście do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. W ten sposób potwierdził, że dyrektywa na ten temat obowiązuje, dopóki nie zastąpi ją nowa.


Kończy to spór pomiędzy Komisją a Parlamentem. Narastał on od wiosny tego roku, kiedy komisarz Siim Kallas zapowiedział reinterpretację dyrektywy 96/53/WE w celu dopuszczenia do przekraczania państw członkowskich przez megaciężarówki (obecnie dopuszczone w ruchu wewnętrznym w kilku krajach). Wcześniej, w marcu 2010 roku Kallas zajął przeciwne stanowisko i ogłosił uruchomienie procedur ws. naruszenia prawa wspólnotowego przeciwko krajom, które nie wdrażają dyrektywy. Tegoroczna zmiana stanowiska rozgniewała europosłów wszystkich opcji politycznych. Europosłowie twierdzili, że reinterpretacja pomija Parlament w stanowieniu prawa, a więc jest pogwałceniem obowiązujących procedur legislacyjnych.


José Manuel Barroso w swoim liście potwierdził, że Komisja będzie w tej sprawie postępować zgodnie z procedurą współdecydowania, która angażuje Parlament Europejski i Radę. Dopóki prawo nie zostanie zmienione, Komisja będzie zmuszała państwa członkowskie do stosowania się do obecnie obowiązującej dyrektywy w tej sprawie.

Polska jak na razie nie ma oficjalnego stanowiska w sprawie zmiany dyrektywy 96/53/WE. Kilka dni temu Ministerstwo Transportu rozpoczęło konsultacje (Ministerstwo używa na określenie megaciężarówek nazwy European Modular System – EMS). Formularz konsultacyjny został przesłany m. in. do kampanii  „Tiry na tory”, polskiego członka europejskiej sieci „No Megatrucks”. Ministerstwo zbiera opinie do 28 września.