„Bez strategii kolej nie ma szans na rozwój.”


Dlaczego transport kolejowy nie jest traktowany na równi z drogowym?
W jakim stopniu państwo finansuje infrastrukturę kolejową, a w jakim drogową?
Jak wpływa polityka transportowa na inwestycje przemysłowe?
 
Odpowiedzi w debacie o potrzebie strategii dla kolei zorganizowanej przez Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i redakcję „Pulsu Biznesu”.
Prezes INSPRO, Rafał Górski brał w niej udział.
 
Polecamy!
 
Puls Biznesu „Bez strategii kolej nie ma szans na rozwój.”