Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki oraz Europejska Federacja ‚Transport & Environment’ zapraszają na seminarium „Kształtowanie infrastruktury transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: Rola państw członkowskich UE i społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się 28 lutego br., w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym „Zielna”.


Podczas seminarium zostanie przedstawione stanowisko na temat infrastruktury transportowej w kontekście rewizji polityki dot. TEN-T przygotowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne i grupy obywatelskie. Z drugiej strony, zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz instytucji odpowiedzialnych za politykę transportową zaprezentują swój punkt widzenia. Będzie również czas na otwartą dyskusję na temat planów rządowych na temat przyszłej polityki dotyczącej infrastruktury transportowej.


Program seminarium

Prowadzący: dr hab. Zbigniew M. Karaczun, Prezes Okręgu Mazowieckiego PKE – I sesja „Wymiar transeuropejski”

11:00 Powitanie

11:05 Wprowadzenie do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji (TEN-T i Polityka Spójności) – Gabriela Popowicz, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

11:20 Rola polityki infrastrukturalnej w unijnym celu dekarbonizacji sektora transportu – Nina Renshaw, Deputy Director, Europejska Federacja ‚Transport & Environment’ (T&E)

11:35 Priorytety Polski dla przyszłej polityki infrastrukturalnej UE: ich wpływ na sektor transportu w Polsce i polityki regionalne – Anna Midera, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11:50 Przedstawienie stanowiska ekologiczno-społecznego nt. rewizji unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej, w tym dotyczącej TEN-T – Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Stowarzyszenie ‚Zielone Mazowsze’ oraz ekspert ds. polityki transportowej

12:00 Wpływ polityki transportowej na energochłonność gospodarki i emisję gazów cieplarnianych – prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska (PW)

12:15 Dyskusja
12:35 Przerwa kawowa


Prowadzący: Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) – II sesja „Wymiar lokalny i jego perspektywy”

12:50 Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na lokalne społeczności (na przykładzie DK 16) – Rafał Kubacki,  Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

13:00 Studium przypadku konfliktu drogi Via Baltica z Doliną Rospudy oraz jego wykonalne pozytywne rozwiązanie – Aleksandra Arcipowska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

13:10 Fundusze unijne na transport: doświadczenia lat 2007-2013 oraz szanse na lata 2014-2020 – Przemek Kalinka, CEE Bankwatch Network

13:20 Dyskusja o perspektywach zrównoważonej polityki w zakresie infrastruktury transportowej

13:55 Podsumowanie i wnioski
14:00 Zakończenie -> Lunch


Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dn. 25 lutego na adres  pkeom.info@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona.


2 komentarze to “28 II: Seminarium „Kształtowanie infrastruktury transportowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju””

  1. Kiero1 napisał(a):

    A kto za to wszystko zapłacił ? Czy to przypadkiem nie z między innymi moich podatków ?

  2. Pawlip napisał(a):

    Wy jesteście ograniczeni umysłowo, czy tak dla żartu to robicie? Infrastruktura kolejowa nie istniej, bo przecież to nie tylko tory. A kto udźwignie koszt jej rozwoju?

User’s Age is:

Leave a Reply