100 dni Prezesa PKP, czyli o myśleniu strategicznym na kolei


Obecnie koszty energii elektrycznej stanowią ok. 30% kosztów przewoźników ogółem. Proszę pomyśleć o konkurencyjności polskich towarów gdyby ich ceny spadły z powodu niższych kosztów transportu. Jak łatwiej byłoby je sprzedawać w Polsce i przede wszystkim zagranicą!
Strategiczne wyzwanie to kierunki modernizacji infrastruktury i zmiany myślenia w tym zakresie. Najlepiej widać to na przykładzie nieefektywnego kosztowo zasilania prądem stałym 3Kv. Zamiast niego powinien zostać wdrożony system zasilania prądem zmiennym 15-25 Kv, który jest tańszy dla przewoźników.

Opinia Czesława Warsewicza. W przeszłości Prezes PKP Intercity, obecnie Przewodniczący Rady Ekspertów Centrum Rozwoju Transportu.

 

Więcej w artykule: Dyskusja.biz